Op De Correspondent verscheen vandaag een artikel getiteld "Wij leven bij lange na niet in 1984 (en de NSA is geen Big Brother)". Ingeleid door Ernst-Jan Pfauth, onderzoekt een stagiair Emiel Lijbrink de overeenkomsten tussen het boek van Orwell en het heden. Behalve dat de vergelijkingen niet geheel juist gemaakt worden is ook de conclusie opmerkelijk. Het valt blijkbaar allemaal reuze mee. Maar klopt dat ook?

Het valt inderdaad niet mee om 1984 hatseflats kort door de bocht te vergelijken met onze werkelijkheid, maar er zijn wel degelijk overeenkomsten te vinden die niet mals zijn. Te beginnen met de meest voor de hand liggende: Censuur, Revisionisme en Propaganda.

Censuur

Voor die vergelijking hoef je het boek niet eens te lezen, maar is zelfs het feit dat er op sommige plekken geen toegang tot is al voldoende. In onze echte wereld is het boek 1984 meermaals in de ban gedaan en vaak geprobeerd publicatie te voorkomen, omdat het subversief en ideologisch corrumperend zou zijn. Niet enkel bij de eerste publicatie, maar zelfs in 1981 nog, in de Verenigde Staten notabene. Het boek 1984 bracht, vanwege een incident omtrent rechten, ook aan het licht dat Amazon in staat is om op afstand boeken te wissen van een Kindle. Nou weet ik niet precies of het op afstand wissen van boeken hetzelfde is als boeken verbranden, maar het idee dat het kan is op zich al verontrustend genoeg. De advocaat van de duivel gebiedt me te zeggen dat het logistiek gezien wel een gehele verbetering is ten opzichte van handmatig alle boekenkasten uitpluizen. En stukken beter voor het milieu dan verbranden.   

Revisionisme

Overeenkomsten qua censuur zijn ook terug te vinden in de politieke structuur van de samenleving. In het boek is namelijk enkel de top van de pyramide op de hoogte van werkelijke gebeurtenissen en de burger moet het doen met een incomplete, gecensureerde en aangepaste variant. Onthullingen van Snowden, de gelekte Cables op Wikileaks en de film Collateral Murder laten dat ook zien. Wellicht dat de schaal kleiner is, maar desalniettemin zijn praktijkvoorbeelden van revisionisme alom aanwezig en niet alleen enkel dagelijks op FOX-news.

Zo werd er destijds om oorlog in Irak te kunnen spelen een geheel nieuwe realiteit verzonnen, waarin Saddam Hussein blijkbaar over WMD's beschikte. Dichter bij huis probeert Brussel de wereld wijs te maken dat er dankzij de EU vrede is in Europa. Vandaag verscheen er nog een artikel die aantoonde dat de viering van 200 jaar Grondwet in Nederland een poging tot revisionisme is.

Mildere vormen van revisionisme zijn spinnen en framen. Er wordt daarmee niet zozeer compleet een beeld weggepoetst, maar gepoogd de beeldvorming en context te wijzigen of het in een ander perspectief te plaatsen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als men het heeft over het aftappen van de gehele mensheid. Het wordt gepresenteerd als een noodzakelijk kwaad om de mensheid te beschermen. En we worden geacht vertrouwen te hebben in de overheid en de veiligheidsdiensten. Om krachtig te kunnen functioneren is het van belang dat de burger niet op de hoogte is van de modus operandi. "Ignorance is strength".

Propaganda 

"War is peace" is een gevleugelde uitspraak in het boek die ook niet enkel beperkt is tot het boek. Perpetuele oorlog met een eeuwige vijand. Na de koude oorlog kregen we "The War on Terror" en sinds kort is er een tweede Koude Oorlog in ontwikkeling. De propagandamachines draaien 24 uur per dag op volle toeren. Dag in, dag uit. De taal is niet altijd even hard. Op allerlei manieren wordt er gepoogd het doel te bereiken. Het valt prima onder het Orwelliaanse "doublethink". Hoe vaak horen we immers niet van Ministeries van "Defensie" die "Vredestroepen" sturen op "opbouwmissies". Wij zijn immers de goeden en wij brengen derhalve enkel goeds. Verschijnen er verschrikkelijke beelden uit oorlogsgebieden dan moet de 'ander' dat wel gedaan hebben. En blijken wij het wel te zijn geweest, dan zijn het incidenten. Uiteraard. Ondertussen gooien onbemande drones smartbommen op de locatie van een mobiele telefoon, waarvan wordt vermoed dat deze zich in de handen bevindt van iemand die op de kill-list van Obama staat.

In Europa, nu de verkiezingen voor het Europarlement in aantocht zijn, is het ook niet veel beter. Kosten noch moeite worden gespaard om de blijde boodschap van de geweldige EU te verkondigen. Om maximaal vrij te kunnen zijn moeten alle bevoegdheden naar Brussel. Top-down is het beste systeem, aldus de mensen aan de top van de pyramide. Geloof je dergelijke fabeltjes niet, dan ben je een dissident die probeert de vrijheid te ondermijnen die de EU haar bevolking biedt. En Big Data is de toekomst.  

Orwelliaans Engeland

Big Data had een leuk bruggetje kunnen zijn naar Big Brother, maar alvorens te kijken naar Big Brother eerst nog even een andere overeenkomst tussen 1984 en het heden, namelijk de positie van Engeland. In het boek is zij een onderdeel ingelijfd in Oceanië, een supermacht. Ze staat los van de rest van Europa en is verbonden met Amerika. Is dat in zekere zin in de praktijk nu ook niet het geval? Waar ligt eigenlijk de loyaliteit van dat eiland? Assange zag zich genoodzaakt om intrek te nemen in een ambassade om uitlevering naar Amerika te voorkomen en niet zo lang geleden werden er onder het toeziend oog van de Government Communications Headquarters -ook een lekker Orwelliaanse naam- bij The Guardian harde schijven vernietigd, waarop de gelekte Snowden bestanden stonden. Daarnaast is er in Londen ook nog de Stad binnen de stad, genaamd 'The City of London', waar de elite de dienst uitmaakt. Een compleet niet transparant gedeelte van het land. Het onderscheid in posities en machtsverhoudingen tussen de elite en simpele burgers is ook een belangrijk aspect in het werk van Orwell. En laten we wel wezen, het zijn immer de machthebbers die de burgers bespioneren. Niet andersom.

Big Brother

Emiel Lijbrink schrijft stellig dat de NSA Big Brother niet is, maar die vergelijking valt ook niet echt op die manier te maken. Een appel is immers geen peer. Wel kan je eenvoudig parallellen zien tussen de manier waarop er werd afgeluisterd in 1984 en de manier waarop de NSA data vergaart. Het was immers niet voor niets dat burgers recentelijk werd aangeraden de webcam af te plakken. Big Brother zou wel eens mee kunnen kijken. Toegegeven, de camera en microfoon zitten nu niet heimelijk verstopt in je huis, maar consumenten halen ze zelf binnen. En je kan weinig anders, want overal zit het tegenwoordig ingebouwd. Ook is het hebben van een internetaansluiting praktisch een verplichting geworden. 

Naast al het cameravertier is er tegenwoordig het grote broertje van Big Brother, Big Data. Het opslaan van je gedrag, uitingen en praktisch al je bewegingen. Als het beperkt bleef tot marketingdoeleinden dan is dat al erg genoeg, maar de data blijkt dus ook binnengeharkt te worden door de NSA. Op een monsterschaal. Om vervolgens via algoritmen spelden te kunnen vinden in die digitale hooiberg. Lijbrink stelt dat we nog niet hoeven te vrezen dat we worden opgepakt voor "thoughtcrimes" zoals in 1984, maar vergeet daarbij even simpele zaken zoals Guantanamo Bay en het feit dat mensen op zwarte lijsten terecht komen, waardoor ze Amerika niet in mogen. Niet omdat ze daadwerkelijk iets hebben gedaan, maar puur vanwege het feit dat ze het misschien zouden kunnen doen. De uitvoerende instantie is echter natuurlijk niet altijd de NSA en ze zitten niet achter alles wat mis is in Amerika en de wereld. Het martelen, of volgens de Amerikanen Orwelliaans "enhanced interrogation techniques" genoemd, wordt natuurlijk niet uitgevoerd door een NSA computernerd. Of er ook daadwerkelijk een room 101 bestaat is een vraag, die gezien de onthullingen niet zomaar kan worden afgedaan alszijnde onzinnig.

Nog zonder de onderwerpen armoede, honger en slavernij aan te snijden durf ik te stellen dat Emiel Lijbrink behoorlijk naïef is als hij stelt dat de boel wel meevalt. Het valt namelijk niet mee. En de richting die we op denderen in onze Snowpiercer bevalt me ook niet. We vreten onderhand al praktisch Soylent Green, zijn overgeleverd aan de varkens uit Animal Farm en de planeet gaat richting de aarde uit Wall-E. Of de aarde uit Greener than you think, maar dat hangt ervan af of Monsanto het kan winnen van de afvalindustrie. En als je het ergens niet mee eens bent en een Guy Fawkes maskertje opzet krijg je tegenwoordig een knuppel in je nek, of erger. En mag je nog wel protesteren, dan mag dat op een voetbalveldje waar niemand je ziet. Dus nogmaals, het valt niet mee. Burgers dromen van brood, de elite van Elysium.