De Islamisering van Nederland is nu echt een feit. Er is een laatste Fatwa uitgesproken door een Nederlandse politicus en een zoveelste verkapte poging om de Islam af te schilderen als een religie van vrede. Bij een laatste decreet hoort natuurlijk ook een laatste Profeet. Deze zelfbenoemde nieuwe Mohammed is niemand minder dan Tofik Dibi. Alle voorgaande decreten verklaart hij ongeldig. Zijn oproep aan alle Moslims is om zelf te gaan nadenken, naar zijn lichtend voorbeeld. Doe zoals de Profeet doet.

Valse Profeten

Mohammed had een grot nodig om tot verlichting te komen, Tofik niet. De seculiere westerse samenleving is zijn grot. Hier ontving hij de heilige boodschap. Zijn vers, verstoken van de kracht van Islamitsische Poëzie, prijkt nu op het wereldwijde web. Naar eigen zeggen was het een idee dat lang boven hem zweefde, maar nu is ingedaald, een soort van Goddelijke openbaring. Zijn oproep is duidelijk: Alle Moslims op deze aarde zijn verblind geweest door valse profeten. Alle Moslims moeten weer mens worden.

Fundamentalisten

Voor sommigen zal het nobel klinken en zij zullen hard applaudisseren voor de nieuwe Profeet. De wens naar enkel "gematigde Moslims" is groot, vooral onder niet-Moslims. Wat wordt vergeten is wat een Moslim moet denken van een dergelijk Fatwa. Zij wordt ervan beticht niet na te denken en geen mens te zijn. Moslims worden collectief in het hokje gestopt van de fundamentalisten. Hier waagde zelfs Wilders zich niet aan en sprak zich enkel uit tegen de Islam. Profeet Tofik gaat vele malen verder en de-humaniseert een complete groep mensen, de Moslims. Iedereen die zijn nieuwe definitie niet accepteert zal geen mens zijn.

Profeet Tofik weet alles beter. De religieus leiders in het verleden hebben van de Islam een top-down systeem gemaakt waarin de gelovige ondergeschikt was. Zij hebben bedacht wat mensen moesten vinden. Op het eerste gezicht lijkt dit ook het geval te zijn, maar het is een leugen. De religieus leiders hebben niets verzonnen, maar enkel en alleen gekeken naar de heilige Koran en gehandeld naar het leven van de Profeet Mohammed. Zij hebben niets toegevoegd maar slechts naar de letter geleefd. De Islam is daarin duidelijk. Niets is interpretabel. Toevoegen of wegnemen is een doodzonde.

Verbloemen

Uiteraard weet Profeet Tofik dit en handelt voorzichtig. Hij weet zijn werkelijke intenties goed te verbloemen. Zijn oproep om alle voorgaande Fatwa's te negeren is een directe oproep om Mohammed niet langer te zien als een heilig man. Het leven en de daden van Mohammed moeten verworpen worden. Om dit te bereiken moeten Moslims zelf gaan nadenken en mens worden. Op het moment dat ze mens worden zullen ze zoals Tofik zijn; Een gematigd Moslim. Dan wordt de grote mythe dat ze bestaan waarheid. De droom van alle multiculturalisten.

De Koran is echter onverbiddelijk. Er bestaat geen gematigde vorm van Islam. Volgens de Koran is Tofik Dibi een afvallige die voor eeuwig in de hel zal branden. Zijn woorden zijn Godslastering. Alleen het feit dat de Islam een top-down systeem is klopt, maar niet zoals Profeet Tofik het probeert te verkopen. Zelf nadenken blijft in strijd met de Koran. De Koran dicteert, niet de Imams. Een Moslim mag en kan niet selectief zijn. Een Moslim kan eenvoudigweg geen Secularist worden zonder de Koran in zijn geheel te verwerpen.

Cultureel Schizofreen

Profeet Tofik denkt dat hij Moslims vraagt gematigd te worden, maar ziet niet dat hij zelf al van zijn geloof gevallen is. Misschien heeft hij er zelfs nooit toe behoord en er niets van begrepen. In werkelijkheid roept hij Moslims actief op het geloof te verlaten. Hij vraagt ze niet langer Moslim te zijn maar Mens te worden. Hij vraagt een gelovige om vrijwillig te kiezen voor de hel. Hij ziet de onmogelijkheid niet. Profeet Tofik bevindt zich tussen twee uitersten. Cultureel schizofreen. Hij wil een vrije westerling zijn, maar tevens Moslim zijn en naar het paradijs gaan. Daarbij wil hij de "gematigde Moslim" in het leven roepen, zijn volgelingen. Als maar genoeg mensen erin gaan geloven zal het vanzelf wel waar worden, hoopt hij. Morgenland en Avondland samen in een handig pakketje. Krankzinnig.

Fatwa

Iets wat Profeet Tofik, ha-meshuggah, zich ook niet realiseert is dat de kans groot is dat er nu ook een Fatwa tegen hem uitgevaardigd zal worden. Dan kan hij samen met Geert gaan wonen in een bunkertje en komt hij terecht in het rijtje van beroemde Islamcritici. Misschien is het hem daar ook wel om te doen geweest. Aandacht krijgen, op welke manier dan ook, al moet hij Geloof en Rede ervoor misbruiken. Hiermee is zijn Fatwa zelfs in strijd met de regels van een Fatwa. Ze mogen niet opportuun zijn en moeten verschoond blijven van politieke doeleinden. Zijn Fatwa is een Flutwah..