Geachte Volksvertegenwoordigers,


Nederland stevent af op een failliet van Amerikaanse proporties. Bij de overheid zal het immer aanwezige optimistische vrije-markt-denken, plaats moeten maken voor gezond realistisch neo-calvinisme. Niet alleen omdat de religie van eeuwige groei ten onder is gegaan, maar ook omdat de economische perspectieven uitermate ongunstig zijn voor een economie, die bovenal gefundeerd is op ongeremde spilzucht. We kunnen nu eenmaal niet bezuinigen en uitgeven tegelijk. Ik roep u allen op om allereerst bij uzelf te beginnen. Goed voorbeeld, naar verluidt, schijnt te doen volgen.


Automutilatie, het mes in jezelf zetten, is nimmer eenvoudig en tegennatuurlijk. Wellicht dat het aanvoelt als een aderlating, maar de vette randen eraf snijden komt het overheidslichaam op lange termijn alleen maar ten goede. Natuurlijk geldt dit ook voor andere sectoren die een maatschappelijke functie hebben. Laten we maar gewoon eerlijk zijn: Alles kan gerust een stuk minder.

Een maximaal jaarsalaris van €140.000 euro bruto voor een minister is meer dan billijk. Dit is ruim vier maal het inkomen waar een gemiddelde Nederlander het mee moet stellen. Extra regelingen, aftrekposten en vergoedingen zijn derhalve ook niet nodig. De stelling dat een hoger salaris meer kwaliteit oplevert, is reeds door genoeg wanbeleid en zelfverrijking van topbestuurders weerlegd. Voor de mensen, die zich niet kunnen vinden in mate, is er altijd nog de optie om in het bedrijfsleven te gaan werken. Als dat inhoudt, dat alleen de idealisten overblijven voor bestuursfuncties is het slechts een zegen. Competentie is nooit inkomensafhankelijk geweest en lijkt zelfs omgekeerd onevenredig te zijn.

Uitgaven in uw sector dienen altijd tot een minimum beperkt te worden. Te zacht pluche maakt het lichaam lui en de geest zwak. Soberheid siert. Neem een broodtrommeltje mee en kom op de fiets of met het openbaar vervoer. Staatsbezoeken kunnen prima via Skype. Als huidige gebouwen te klein worden, ga dan bij uzelf te rade of niet juist het apparaat uit zijn voegen is gegroeid. Als u voor elke beslissing een commissie moet instellen, dan bent u niet bekwaam. Een commissie ,om bezuinigingen te onderzoeken, schrappen, is de eerste besparing.

Laat u niet verleiden door de media, maar houdt u zich bij de kerntaak van goed bestuur. Geef bedrog en fouten toe, zoals het AOW-spaarfonds, en probeer het niet te verbergen onder het pluche. Laat u niet strikken door de advocaten van de klimaatwaanzin. Als de bevolking eerst moet worden bang gemaakt, voordat dubieus of zelfs verwerpelijk beleid kan worden doorgevoerd, dan deugt de redevoering niet en is er geen noodzaak. Stort ons niet in oorlogen waar we niets mee te maken hebben en waar de bevolking niet achter staat. Neutraliteit is ook een optie. respecteer onze privacy. Bedenkt U zich dat de bevolking U uiteindelijk zal afrekenen op uw beleid en niet op het media-optreden. Laat het besmeuren over aan de media en laat niet uw debatten leiden door grillen en sentimenten.

Met het betrachten van soberheid zult u in aanzien stijgen. Mensen zullen weer vertrouwen krijgen in de overheid. De bevolking zal u niet langer beschouwen als deelgenoot van de groep grote graaiers. Vanuit deze nieuwe positie zult u ook veel overtuigender zijn als u de georganiseerde misdaad van de banken aanpakt. De banken moeten hun plaats weten in de maatschappij. Zij maken ons niet mogelijk, wij maken hen mogelijk. Het is uw taak om ons te beschermen tegen deze grootschalige uitbuiting. Te lang heeft u het bed gedeeld met de lobbyisten van bedrijven, banken en waardeloze toezichthouders. Te lang is de misdaad onbestraft gelaten. Bouw desnoods een gevangenis bij, gefinancierd uit het vermogen van de bankiers zelf, waar ze 10 jaar cel krijgen voor iedere klant die opgelicht is. Uiteraard een uiterst sobere cel, opdat ze kunnen compenseren voor de onverdiende weelde waarin ze geleefd hebben. Een glazen gevangenis, voor de optimale transparantie. Goed voorbeeld doet volgen. Geen bankier zal ooit nog iets in zijn hoofd halen.

U kunt ons onze cultuur teruggeven. Onze cultuur van gepaste ingetogenheid, ijver en samen vooruitkomen in de wereld. Weg met alle oppervlakkigheid. Het calvinisme was het enige tegenwicht tegen de verpletterende kracht van de vrije markt. Onze zin van realiteit wapende ons tegen de illusie van gouden bergen. We moeten af van de oude V.O.C.-mentaliteit van uitbuiting en hebzucht. Juist in de economie zijn gelijkwaardigheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid het hoogste goed. Stop de scheefgroei. Geef de burger weer moed en perspectieven. Samen moeten we de depressie door en de aankomende hyperinflatie overwinnen.

Het is hoog tijd dat de volksvertegenwoordiging weer het volk gaat vertegenwoordigen.

---