Het huidige kabinet Bruin 1 noemen heb ik nooit gedaan. Mensen die het wel deden vond ik altijd kortzichtig. Het was immers slechts een minderheidskabinet met gedoogsteun. CDA en VVD meteen afschrijven als extreem-rechts leek me vrij voorbarig. Zij konden er ook niets aan doen dat Wilders gebruik maakte van NSB symbolen. Daarbij kwam ook nog dat Wilders wel heel erg uitgesproken pro-Israel is. De ingrediƫnten voor een flinke Godwin leken niet echt aanwezig.

Het land moet wel geregeerd worden en deze coalitie leek te kunnen werken. Een minderheidskabinet leek me ook een goede afwisseling. Meer democratie. In de praktijk blijkt ook veelvuldig dat er nu meer overleg plaatsvindt in de kamer en ook de oppositie vaker gehoord wordt. De PVV roeptoeterde rustig verder in de media, maar met weinig gevolg. Populistisch gezeik, maar niet echt een reden om te vrezen voor een derde wereldoorlog. Nog steeds geen reden voor Bruin I.

Leitkultur

De speech van Maxime Verhagen maakte daar echter een abrupt einde aan. "VolksPartei" en "Leitkultur" bleven lang in mijn hoofd nagalmen. Het zal toch godverdomme niet waar zijn. Toch Bruin I. Hierover later meer. Natuurlijk is het geen Bruin I zonder deelname van VVD. Voor een nieuw regime met bruine hemdjes moeten wel alle spelers binnen een nieuw rechts bestel passen.

Historie

In de jaren dertig was de NSB redelijk actief in Nederland. Armoede en werkloosheid teisterden het land. De kloof tussen arm en rijk was groter dan ooit. De strijd was helder en propaganda duidelijk. Men moest vechten tegen het Joods-Engelse grootkapitaal. Kapitalisme was de grote gemeenschappelijke verdeler en vijand. Een appel werd gedaan op de Nederlandse arbeider en de nationalisten. Onder Mussert zou het land weer trots en welvarend worden. Een land voor het volk.

Die geschiedenis gaat nu niet helemaal meer op. Toch zitten we op de rand van een depressie en is er minstens zoveel ontevredenheid. Ook nu hebben we een rechts kabinet. De zaken die voor mij voorheen geen steek hielden worden nu duidelijker. Het is dezelfde boodschap, maar met een andere vijand. Joods-kapitalisme op de schuld geven is geen optie meer. De PVV is pro-Joods en de VVD juicht kapitalisme toe. Bovendien leeft antisemitisme amper onder de bevolking. Zeggen dat de Jood het gedaan heeft zet geen zoden meer aan de dijk. De Nederlander is opgevoed om te weten dat je op deze bevolkingsgroep geen kritiek mag hebben. Nooit.

Islam

Een bevolkingsgroep die wel openlijk kritiek op Joden heeft zijn aanhangers van de Islam. Volgens dat geloof mag je rustig een Jood vermoorden en Allah zal je rijkelijk belonen. Die bevolkingsgroep is aardig in het nieuws met geweldplegingen tegen de autochtone bevolking en schuwt dis-respect voor onze normen en waarden niet. Ze zijn de nieuwe buitenbeentjes, de mensen die niet meedoen. Een doorn in het oog van zowel VVD als PVV. Het zijn geen volwaardige deelnemers aan de samenleving en ze brengen welvaart schade toe, mede door de kosten die het integreren met zich meebrengt.

Onbehagen

Er is met het failliet verklaren van de multiculturele samenleving aan tolerantie ook een einde gekomen. We zullen ze nu wel eens een lesje leren. Toch had ik niet verwacht dat het CDA daar ook in mee zou gaan. Ze stelden zich altijd op als een partij die wel met Wilders was, maar ook tegen. Naastenliefde, de andere wang toekeren etc. was hun boodschap. Dacht ik. Totdat Maxime kwam met zijn legendarische toespraak en uitleg. Maxime maakt nu van het CDA weer een Volkspartij. Een partij met Joods-Christelijke wortels en een eigen historische identiteit ziet weldra het daglicht. Gelet op de historie hebben zowel de Joden als Christenen weinig op met de Islam.

Toch gaat Maxime niet zover in het benoemen. Hij spreekt niet van haat tegen andere rassen, culturen en geloven. Liever praat hij over de liefde voor eigen waarden, volk en vaderland, en een christelijk gedachtegoed met het gezin als hoeksteen van de samenleving. Deze teksten zijn echter eerder gebruikt door een andere Nederlandse politieke partij, namelijk de NSB. In een propagandafilmpje uit de jaren 30 wordt praktisch het hele nieuwe idee van Maxime netjes uit de doeken gedaan. FILMPJE

Bruin 1

Ik vrees dat ik met deze wijsheid ook moet bekennen dat deze coalitie nu officieel Bruin te noemen is. Toch eindigt het niet in een holocaust of iets dergelijks, geen van de coalitie heeft de jood als zondebokje op het menu. Het kabinet heeft alles in een nieuw jasje gegoten: "Der Islam hat es getan". Ook gaan we nog steeds rap richting een groot Europa, vol van trotse nationalistische Europeanen. Het Vierde Rijk. De superstaat van Europees kapitalisme. Overal in Europa wordt het zichtbaar. Zelfs Wilders kan er niets tegen doen. Ook hij is niets meer dan een strontpopje die door Europa wordt getolereerd om het hogere doel te bereiken. Misschien houdt het bij Europa niet eens op. Naar wie de bazen van Europa luisteren weet ik niet. Wel weet ik dat de burger maar een minuscuul dingetje is geworden de afgelopen decennia.

Kopieergedrag is altijd standaard geweest in de geschiedenis. Hitler, Napoleon, Caesar, Lenin, Stalin, Mao en vele anderen hebben altijd geprobeerd het oude idee voor wereldheerschappij te verbeteren. Met oorlog is het nooit gelukt. Nieuwe leiders, ook Europese, zullen ook streven naar een nieuwe wereldorde. Op een eigen manier. Innovatief. Iets waar men ook in Brussel openlijk voor uitkomt. De grondwet ligt er al. Het is nu een kwestie van lidstaten en alle burgers er warm voor te maken. We hebben eenheid nodig. Het enige dat ontbreekt is een nieuwe "common enemy", maar die is in de maak.