Update: Prof. Stapel, die gegevens fabriceerde en ook meewerkte aan het foponderzoek is reeds exit. Roos Vonk biedt excuses aan. Ze vindt het voornamelijk vervelend voor zichzelf en niet haar eigen schuld. Bovendien geeft ze nu ook toe dat het onderzoek niet waardevrij was.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


- Iedereen heeft een hekel aan hufters. Hufters zijn de mensen die zich niet aanpassen aan de algemeen geldende maatschappelijke normen. Ze zijn egoïstisch en asociaal. Bewust dan wel onbewust bezorgt de hufter de ander keer op keer een rotdag. Noem het een afwijking of een hobby; Hufters zijn per definitie niet geliefd. Iemand een hufter noemen is schelden. -

Sociaal psycholoog Roos Vonk van de Radboud Universiteit, vindt desondanks de definitie hufter een geschikte benaming voor vleeseters. "Vlees eten haalt het slechtste in de mensen naar boven" concludeert ze. Met behulp van "wetenschappelijk" onderzoek zou het aangetoond zijn. Van een onzeker gemaakte groep mensen zouden de egoïstische asociale "hufterige" personen eerder voor een biefstuk kiezen dan voor een omelet of visje.

Een opmerkelijk resultaat, vooral met de definitie van hufter in het achterhoofd. In onze samenleving is vlees eten immers gewoon algemeen geaccepteerd, ook in sociale kringen. Het is eigenlijk zelfs rustig de norm te noemen. Bovendien slaan mensen, die niet vaak biefstuk eten, zelden een sappige steak af.

De methodologie van het onderzoek is al tenenkrommend genoeg, maar de conclusie van het onderzoek kan ik al helemaal niet delen. In mijn ogen toont de conclusie hele andere zaken aan. Het toont aan dat Roos Vonk een vooringenomen, hooghartige hufter is, die wetenschap misbruikt. Haar blinde vlek en onvermogen tot zelfreflectie moet enorm zijn, want op haar homepage van Radboud Universiteit Nijmegen schrijft ze:

'Ik denk dat mensen veel aardiger en effectiever kunnen zijn wanneer ze de wereld en zichzelf kunnen zien zoals het werkelijk is, zonder roze bril en zonder oogkleppen.'

Carnivoren associëren met hufters is met gemak onaardig te noemen. Bovendien is pseudowetenschap, zoals bedreven in haar onderzoek niet effectief. Hieruit valt eenvoudig te deduceren dat Roos Vonk de wereld door een roze bril ziet en oogkleppen op heeft. Let wel: Ik zeg het niet, zij toont het aan. Dat ze inderdaad ook in een andere wereld leeft blijkt ook uit het feit dat ze voorzitter van actiegroep Wakker Dier is geweest en lid is van Partij voor de Dieren, een marginaal politiek partijtje. Hoe kan het dan dat zij het zelf niet zo ziet? Wederom geeft ze hierop zelf antwoord:

'De sterke behoefte aan bevestiging kan er toe leiden dat mensen informatie uit de sociale omgeving verstoren, om een positief beeld van zichzelf te handhaven. Ze zien de dingen dan niet zoals die werkelijk zijn. Mensen hebben zelf niet in de gaten dat ze dat doen, want dit doet hun psychologisch immuunsysteem, wat onbewust werkt. Daarom lijkt het altijd alsof anderen aan zelfbedrog doen en jij zelf niet...'

Roos Vonk. Een duidelijk geval van iemand met een verstoord psychologisch immuunsysteem. Alles projecteert Roos Vonk op de ander. Alle persoonlijke pijn en ellende in de wereld is de schuld van de vleeseter. Niets is haar schuld, zij eet immers geen vlees. Waarom de immer optimistische Roos Vonk de contact met de realiteit kwijt is, weet ze zelf ook het best. Ze schrijft:

'Helaas blijkt ook uit onderzoek dat mensen met een realistische kijk vaak somber en zelfs depressief zijn. Om tot zelfontwikkeling en zelfverbetering te komen heb je juist positieve gevoelens nodig. Van groot belang vind ik daarom de vraag of het mogelijk is een "goed gevoel over jezelf" te hebben zonder jezelf voor de gek te houden.'

Is het mogelijk een "goed gevoel over jezelf" te hebben zonder jezelf voor de gek te houden? Het antwoord moet hierop uiteraard "Neen" zijn. Dit is echter niet het antwoord van Roos Vonk. Volgens haar is het mogelijk door een soort van realistisch positief zijn, dat ze "Zelfbepaling" noemt. Hier gelooft ze heilig in en heeft er zelfs een website aan gewijd. Haar eigen bijbeltje. Helaas ziet ze niet in dat ze zichzelf voor de gek houdt. Ze heeft per ongeluk zichzelf buiten de wereld geplaatst en roept nu hoog van een roze wolk. In 2000 waarschuwde ze zelf nog voor deze valkuil, in de lezing 'Ego vs. Eco' :

'Als je afscheid neemt van je ego... dan ga je iets doen ten behoeve van een groter geheel, een hoger doel. Als je de dingen die je zelf zo belangrijk vindt aktief [sic] vorm geeft in je relaties met anderen, dan ben je authentiek. Er zit één gevaarlijke kant aan: als je succesvol wordt met je authentieke gedrag, wordt dat succes snel gekaapt door het ego, en dan is de authenticiteit weer weg.'

Met andere woorden: Je moet jezelf overstijgen en daar vind je de verlichting. De valkuil is dat je zo in de verlichting kan gaan geloven dat je jezelf een Messias waant. Dan verword je tot één van de vele moraliserende evangeliserende hufterige minderheden, die de eigen "betere" wereld als enige juiste ziet en daarmee alles en iedereen, die niet mee wil gaan, ziet als barbaarse heidenen. Heidenen die in woord en schrift moeten worden afgeschilderd als hufterige egocentrische asocialen. Hierin verschilt de ideologie van Roos Vonk niet van alle andere fundamentalistische ideologieën die voedingsvoorschriften hanteren. Het misbruik van wetenschap, waar iedereen over valt, is slechts symptomatisch. Roos Vonk is ziek.

Vanavond eet ik biefstuk, lekker rauw, net als alle generaties mensen die mij voorgingen. Vlees eten is onderdeel van het mens-zijn en een herinnering aan het dier-zijn in de mens. Vlees eten toont de harde realiteit van het bestaan en houdt ons met de poten op de aarde. Elk hapje zal ik tien keer kauwen en er intens van genieten. Elk hapje vlees voorkomt dat ik weg zweef naar het sprookjesachtige LaLaLand van Roos Vonk.

bronnen: De enge zelfhulpsite van Roos Vonk en haar webpagina van de Radboud Universiteit te Nijmegen.
http://www.ru.nl/socialeencultuurpsychologie/staf/prof_dr_roos_vonk/

bron update: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5288/Onderwijs/article/detail/2894942/2011/09/07/Prof-Stapel-vertrekt-definitief-bij-universiteit-Tilburg.dhtml